Ondernemersverzekeringen

< terug Home » Ondernemersverzekeringen

Als ondernemer komt er veel op u af. U houdt zich het liefste bezig met waar u goed in bent, namelijk ondernemen. Laat ons u ontzorgen en adviseren bij het vinden van de juiste ondernemersverzekeringen.

Wij bieden u de volgende ondernemersverzekeringen:

Pensioenverzekering

Op dit moment staat het misschien nog ver van u af, maar het is wel iets voor nú, ook al is het bestemd voor later. Iedereen heeft zijn eigen eisen en wensen als het gaat om de oude dag. De één wil eerder stoppen met werken, de ander wil later meer financiële ruimte en een derde wil in geval van overlijden iets regelen voor zijn gezin. Het privé pensioen is een levensverzekering waarmee u vermogen kunt opbouwen over een bepaalde periode. Dit kan via een traditionele levensverzekering, beleggen of via Banksparen. Na afloop van de vooraf overeengekomen looptijd van de levensverzekering komt uw opgebouwde kapitaal vrij. Met dit kapitaal koopt u een zogenaamde lijfrente die hierna periodiek een vast bedrag aan u uitkeert.

Financiele planning

Financiële planning is een integrale wijze van financieel adviseren. Het is een middel om uw inkomen, uw vermogen en uw nalatenschap te sturen op een lange(re) termijn. Hoe wordt een financieel plan gemaakt? Eerst zal er een grondige inventarisatie van wensen, doelen en financiën moeten plaatsvinden. Nadat deze inventarisatiefase heeft plaatsgevonden, worden de uitkomsten hiervan geanalyseerd. Vervolgens leidt de analyse (mogelijk) tot het benoemen van probleempunten, die uiteindelijk moeten resulteren in oplossingsmogelijkheden. Deze mogelijke oplossingen worden vervat in een advies dat door de financieel planner wordt gemaakt en vervolgens met u besproken.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Als ondernemer vindt u continuïteit van uw bedrijf erg belangrijk. U laat zich dan ook niet buiten spel zetten door een griepje. Maar stel dat u door een ongeval of ziekte helemaal niet (meer) kunt werken en dat uw inkomen wegvalt, daar wilt u liever niet aan denken. Maar wat zijn de gevolgen als u voor langere tijd niet kunt werken? Dat betekent nogal wat voor uw zaak en voor uw inkomen.
Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) hoeft u zich geen zorgen te maken. Deze geeft u in dat geval financiële zekerheid en ondersteuning bij de terugkeer in uw onderneming. Met een uitkering alleen bent u natuurlijk niet geholpen. Ook uw onderneming niet. Er kan een arbeidsdeskundige ingeschakeld worden om u snel weer aan het werk te helpen. Samen met u wordt gekeken naar de meest geschikte manier om uw bedrijf zelfstandig voort te zetten. Ook als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent.

Verzekeren van bezittingen

Ondernemer zijn betekent niet alleen risico’s lopen en accepteren, het betekent met name (een deel van de) winst inzetten om meer winst te kunnen maken: investeren dus. Van veel van die investeringen kan een ondernemer langere tijd profijt hebben. En de fiscus gaat er dan ook van uit, dat die ‘open bezittingen’ als bedrijfsvermogen op de balans tot uitdrukking komen. Denk bijvoorbeeld aan de voorraden, de gebouwen, uw wagenpark, de debiteuren, kortom: alles wat waarde heeft. U wilt toch niet dat dit een risico loopt?

'Al jarenlang meerdere verzekeringen lopen. Altijd zeer tevreden over de afhandeling van schades en contact. Daarnaast kort geleden een hypotheekadvies gehad: een realistisch en betrouwbaar advies met goede uitleg.'
Renee

Persoonlijk advies nodig?

Wilt u graag iemand spreken over de mogelijkheden? Of heeft u een vraag? Bel onze adviseurs (072 540 66 00) of vul het contactformulier in. Wij helpen u graag!

Neem contact op via ons contactformulier viakdeze link
Of bereken zelf je premie:

Direct regelen

r

Schade melden

h

Formulieren en downloads

j

Wijziging doorgeven

Bent u al BB Compleet Klant?

Bent u al BB Compleet Klant?

U bent BB Compleet Klant als u minimaal 5 schade- verzekeringen bij ons heeft ondergebracht. Hiermee maakt u gebruik van het BB Compleet dienstenpakket, wat u vele voordelen oplevert!
Vertel mij meer >>
< terug Home » Ondernemersverzekeringen
Hoe kunnen we je helpen?
× Hoe kunnen we je helpen?