brancheorganisaties

< terug Home » brancheorganisaties

Fouten maken is menselijk

Een vergissing, een verkeerde inschatting, een misverstand, het hoort er allemaal bij. Maar één zo’n moment van onachtzaamheid kan grote gevolgen hebben voor u als onze klant, voor onszelf en ons bedrijf.

BB Assurantie Service is dan ook verzekerd tegen de gevolgen van fouten, vergissingen e.d. via een uitstekende beroepsaansprakelijkheidsverzekering die is gesloten bij

Toezicht AFM

BB Assurantie Service is aangesloten bij de Autoriteit Financiele Diensten (AFM) onder nummer 12006535.

De AFM houdt toezicht op het gedrag van iedereen die actief is op de markt van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. Wat kunt u als consument van dit toezicht verwachten? En welke stappen dient u zelf te nemen?

Meer informatie over de AFM

Hier vindt u een lijst met financiële instellingen die een vergunning of een vrijstelling hebben bij de AFM.

Kifid

BB Assurantie Service is aangesloten bij de Kifid onder nummer 300.003659.

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening is bedoeld om voor u, als consument, één loket te bieden voor de beslechting van (dreigende) conflicten met financiële dienstverleners en voor informatie over financiële zaken.

Vanzelfsprekend kunt u altijd naar de rechter gaan in geval van een conflict, maar de binnen Kifid werkzame Ombudsman en Geschillencommissie kunnen u een alternatief bieden: in een relatief kort tijdsbestek (procederen kost vaak jaren) wordt in overleg met de betrokken financiële dienstverlener getracht een oplossing te vinden of wordt geoordeeld over de kwestie.

Kifid wordt gefinancierd door een gelijknamige stichting die is opgericht door de genoemde branche-organisaties. Deze hebben overigens geen enkele invloed op of bevoegdheid ten aanzien van de wijze waarop een zaak wordt behandeld. Bovendien is de onafhankelijkheid van de Ombudsman en de Geschillencommissie gewaarborgd door hun reglementen en de wijze van hun benoeming.

Via Kifid kunt u toegang verkrijgen tot de Ombudsman Zorgverzekeringen en de Ombudsman Pensioenen.

Inschrijving handelsregister

BB Assurantie Service is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 37080022.

Meer informatie vindt u op de website van de KvK.

< terug Home » brancheorganisaties
Hoe kunnen we je helpen?
× Hoe kunnen we je helpen?