Recht en bescherming

Home » Privéverzekeringen » Recht en bescherming

Ongevallen

Een ongeluk is snel gebeurd en kan grote gevolgen hebben. Het is soms moeilijk voor te stellen welke grote financiële gevolgen een ongeluk kan veroorzaken. Denkt u bijvoorbeeld eens aan de kosten die blijvende invaliditeit met zich kunnen meebrengen. Of aan eventuele gerechtskosten. Onze gezins- en persoonlijke ongevallenverzekering zorgt voor een financiële vergoeding. Deze vergoeding word vooraf overeengekomen in geval van overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval.

Aansprakelijkheidsverzekering

Uw kind gooit bij oma per ongeluk een zeldzame vaas kapot. U heeft haast en zonder op te letten steekt u de weg over, een auto moet uitwijken en botst tegen een boom. Het is allemaal geen moedwil, maar u zelf of uw gezin is aansprakelijk voor de geleden schade. In de meeste gevallen blijft de schade beperkt tot paar honderd euro. Maar bij het laatste voorbeeld kan de schade onbetaalbaar zijn, doordat de bestuurder als gevolg van het ongeval blijvend invalide raakt. Aansprakelijkheid als gevolg van onbedoeld veroorzaakte schades kunt u, als particulier afwenden. Voor slechts enkele euro’s per maand bent u verzekerd.

Rechtsbijstand

Wat als uw werkgever een ontslagprocedure start? Of als de buurman ongevraagd de schutting verplaatst? Opkomen voor uw eigen belangen kan soms duur uitvallen. Vaak bent u genoodzaakt een advocaat in te schakelen die u gemiddeld zo’n € 150 per uur in rekening kan brengen. Deze kosten moet u meestal zelf betalen. Met de rechtsbijstandverzekering krijgt u deskundige hulp wanneer u dit nodig heeft. Met een rechtsbijstandverzekering voorkomt u in veel gevallen juridische,  administratieve en financiële rompslomp bij conflicten met derden. U kunt zicht verzekeren tegen conflicten in het verkeer, als consument, als werknemer en voor conflicten met de belastingdienst. U bepaalt zelf voor welke soorten conflicten u zich wilt indekken. Zo stelt u zelf uw rechtsbijstandverzekering samen en betaalt u  alleen voor het geen dat u nodig heeft.